ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА –  фирма „Новате Еоод“ със седалище: Гр. София-1000, ул. Луи Леже 10 предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина Онлайн Здраве. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на Онлайн Здраве съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Онлайн Здраве не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 4. След кликане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките 2 дена ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите или чрез заместваща поръчка.
 6. САЙТЪТ предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн покупка на стоки, посочени в него. САЙТЪТ предоставя богат избор на стоки от реномирани търговски марки с подробни описания и снимков материал.
  Стоките, които се предлагат за продажба чрез САЙТА са оригинален продукт на посочената върху тях търговска марка.
 7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

 

II. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

 1.  „Новате Еоод ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закон за защита на личните данни. Ние гарантираме на своите клиенти конфиденциалност на предоставената информация и лични данни. Новате ЕООД се задължава да не редактира или разкрива лична информация, без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура. 
 2. За повече информация се запознайте с Политика за защита на лични данни.

III. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

 1. Указаната цена на отделните стоки е за 1 брой с включен ДДС. Цените са в български лева.
 2. Стойността на доставката не е включена в посочената цена на продуктите и се определя съобразно теглото на поръчаните продукти и избрания начин на доставка.

 

IV. ПРОМЯНА НА ЦЕНИТЕ

 1. Новате ЕООД има правото да променя цените на предлаганите в сайта продукти, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Всеки клиент на интернет магазина се задължава да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора, съгласно настоящите общи условия. Цените, обявени на сайта, са валидни до изчерпване на количествата.

V. ДОСТАВКА НА СТОКИ

 1. Доставката се извършва от куриерска фирма при цени и условия, подробно изяснени в страница Доставка.Стойността на услугата се определя в зависимост от избрания начин на доставка и теглото на поръчаните стоки.
 2. При заплащане в брой при доставка, се използва услугата Пощенски паричен превод (ППП). В този случай, ще получите фискален документ (Разписка за пощенски паричен превод*) от СПИДИ АД или Еконт Експрес, като лицензирани пощенски оператори за извършване на Пощенски парични преводи, по смисъла на Закона за пощенските услуги. Запазете фискалния документ, който замества касовата бележка като доказателство за извършеното плащане!
 3. При получаване на пратката, моля проверете нейната цялост и за евентуални дефекти, както и дали отговаря на поръчаното от Вас. При нарушаване на цялоста на стоката, моля поискайте от куриера протокол и след това се свържете с нас за да организираме нова доставка.
 4. Срокът за доставка за страната е до 5 работни дни, като това е ориентировъчен срок. При извънредни обстоятелства и независещи от Новате ЕООД причини, сроковете за доставка е възможно да не бъдат спазени.Новате ЕООД уведомява за това клиента чрез имейл или по телефона. При това положение, единствената отговорност на Новате ЕООД е да върне евентуално получената предварително цена на стоката в срок до 5 работни дни при писмено поискване на това от клиента.

VI. ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА:  

 1. Всеки потребител има правото да върне поръчаната стока в срок от 14 работни дни след получаването ѝ.

  Важно е при връщане на продукт той да бъде в състояние, в което може да се продаде като нов, т.е.:

  • да не е използван или монтиран;
  • продуктът и опаковката му да имат търговски вид, т.е. нямат механични повреди и разкъсвания;
  • да е придружен от приложената гаранционна карта, разписка за Пощенски паричен превод получен от куриера при получаване на стоката, както и други съпътстващи документи, както и аксесоарите, с които е бил получен.
  • хранителните добавки и витамини не трябва да са отваряни, разпечатвани или с нарушена опаковка.
  • продуктите трябва да са сухранявани според описанието на опаковката и на подходящо за целта място
 1. Купувачът трябва да изпрати писмено известие на: sales@online-zdrave.com и да съобщи за отказа си, след което ще получи в срок до 4 работни дни точни инструкции как и къде да върне продукта/продуктите в зависимост от тяхното естество. Новате ЕООД се задължава да възстанови заплатената за стоката сума в срок от 14 работни дни от датата, на която тя е получена обратно, или да я подмени. Новате ЕООД не носи отговорност за върнати продукти със сгрешен адрес или получател.
 2. Разходите по транспортирането са за сметка на купувача. В случай, че клиентът получи стоката във вид, несъответстващ с условието за доставка, или друга стока, различна от поръчаната, Новате Еоод поема разходите за доставка.
 3. При установяването на фабричен дефект след изтичането на 14-дневния срок и преди изтичането на гаранционния срок, купувачът може да даде стоката за ремонт в сервиз съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител.
 4. ВАЖНО! При получаване на пратката заплатете стойността на наложения платеж и задължително проверете целостта на стоката в присъствието на куриера, особено ако е чуплива! В случай че стоката е повредена, куриерът е длъжен да напише пред Вас двустранен протокол, който ще гарантира повторното изпълнение на поръчката Ви.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина Онлайн Здраве.
 2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата Онлайн Здраве.
 5. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Онлайн Здраве.
 3. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Онлайн Здраве.
 4. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
 6. Информацията, съветите, консултациите или помощта, изложени в сайта или оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите и продуктите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 7. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
 8. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, само за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 9. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА
 10. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.online-zdrave.com на своя компютър.
 2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
 3. Интернет магазина Онлайн Здраве е собственост на ТЪРГОВЕЦА – фирма „Новате Еоод“ със седалище: Гр. София-1000, ул. Луи Леже 10
 4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

XI. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. Coфия, yл. „Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв“ № 15,
Телефон: 02 / 940 20 46
Факс: 02 / 940 36 40
Уeб caйт: www.cpdp.bg 

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: гp. Coфия, пл. „Cлaвeйкoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Уeб caйт: www.kzp.bg